โปรแกรมบัญชี ERP โปรแกรมสำเร็จรูป 
  1. โปรแกรมบัญชี

    โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Formula ระบบการจัดการทางการเงินประสิทธิภาพสูง เป็นระบบบัญชีที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ตั้งแต่การ Online Post, Online Update และ Online Correction ระบบทั้งหมดของโปรแกรมบัญชี

  2. ERP

    Forma ERP Sign of Professional เป็น Software ระบบ ERP ของคนไทยที่ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่น เรียนรู้ง่าย สามารถต่อขยายไปถึงระบบขนาดใหญ่ เหมาะกับองค์กรที่มีความซับซ้อนของโครงสร้าง และระบบบริหารงาน รวมทั้งลักษณะการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างแท้จริง โดยไม่ผูกติดกับ Platform และ Hardware ของค่ายใด ใช้งานได้กับ Hardware platform ที่หลากหลาย เช่น Server ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 , Linux , Unix , OS/400 (IBM) Client ใช้ได้กับ Microsoft Windowsทุกเวอร์ชั่น

  3. โปรแกรมสำเร็จรูป

    จากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 10 ปี ของทีมงานพัฒนาซอฟท์แวร์บริษัท ในเครือ SOFTIMO ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมสำเร็จรูป ด้านบัญชี การเงิน บนระบบปฏิบัติการ Windows ได้รับการยอมรับ จากองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ทั่วประเทศจนมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด บริษัท SOFTIMO ได้ทุ่มการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับอุตสาหกรรม ภาคการผลิต โดยสามารถทำงานแยก โดยอิสระหรือเชื่อมโยงกับระบบ Financial ได้อย่างมีประสิทธิภาพ